بهداشت حرفه اي درخانه

944 بازدید

ناراحتیهاي اسکلتی عضلانی / علائم اختلالات اسکلتی عضلانی/ کمردرد مهمترین آسیب اسکلتی عضلانی/ چگونه از کمردرد پیشگیري کنیم/ سایرروشهاي پیشگیري از کمردرد

نقش استرس دربروزبیماریهاي اسکلتی عضلانی/ منشا کلی استرسهاي روزمره/ روشهاي کنارآمدن با استرس

به روش صحیح اجسام را ازروي زمین بلند کنیم  / روش صحیح حمل کودك/ روش صحیح حمل بار / روش صحیح استفاده ازتی یاجارو / سایرحرکتهاي نامناسب / چند توصیه بهداشتی/ پرهیز از ایستادن طولانی/ چگونه بایستیم

گردن درد / شانه درد / دلایل شانه / چند توصیه بهداشتی/ مچ درد / چند نکته ضروري جهت کاهش درد مچ دست/ زانو درد

 سایرنکات ارگونومی در خانه/ انتخاب مبل مناسب / خواب/ انتخاب تختخواب/ انتخاب بالش/ چرخ خیاطی وآسیبهاي اسکلتی عضلانی ناشی ازآن/ راهنماي انتخاب میز مناسب/ راهنماي انتخاب صندلی مناسب/ زیرپایی

زنان وپوکی استخوان / راههاي پیشگیري از پوکی استخوان

خطرمسمومیت کودکان با مواد شوینده / خطرتنفسی در کمین است مراقب باشیم / ۴ نکات ضروري جهت کاهش عوارض تنفسی ومسمومیتها / اقدام ضروري در مسمومیت هاي ریوي/ خطرمسمومیت کودکان با مواد شوینده/ اقدام ضروري جهت مسمومیت کودکان با مواد شوینده/ آسیب هاى ناشى از مواد شوینده بر چشم

اقدام فوري سوختگی چشم / روش استفاده از اسپري حشره کش درمنزل/ عارضه پوستی و ناجی افسانه اي/ چند توصیه جهت کاهش مشکلات پوستی  

نکات ضروري که هنگام خانه تکانی باید رعایت شود/ خطر برق گرفتگی / مخاطرات لامپهاي جیوه اي /  استفاده ایمن از نردبان


ادامه مطلب
OHS

دانلود آموزش آتش نشانان داوطلب

دسته بندی: ایمنی, ایمنی حریق,
2078 بازدید

آشنایی با سازمان آتش نشانی / انواع خاموش کننده ها / ایمنی در خانه

درجه حرارت اشتعال / حدود اشتعال یا انفجار / دامنه یا پهنه اشتعال یا انفجار بعضی از مواد

روشهای اطفاء حریق - خاموش کردن آتش / واحدهای حرارت کالری  CAL - بی تویو Btu 

خواص آب بصورت اسپری / گرمای انحلال / گرمای القایی / گرمای حاصل از نشتی جریان

شناخت روشها و عوامل انتقال حرارت و دود /  برگشت شعله Back draft / گر گرفتگی   Flash Over 

بلوی BLEVE / بیشتر انفجارات BLEVE متوجه مخـازن گازمایع LP-Gas  میباشد

خطرات گازها و طریقه مبارزه با آن / طبقه بندی اطفاء کننده های حریق

خاموش کننده های اطفاء حریق بر اساس برچسب / محل استاندارد قراردادن خاموش کننده ها

تعدادی از خودروهای مورد استفاده در عملیات های آتش نشانی / طبقه بندی لوله های آتش نشانی

پمپ های آب پاش روی ماشین / لوله های نواری / لوله های هوزریل / انواع سیستم فایر باکس

شیرهای هیدرانت شهری / تعریف و مشخصات شیر آتش نشانی / نسل جدید شیر های هیدرانت

تجهیزات هیدرولیكی  قیچی ها و جک ها / ابزار هیدرولیک اسپیدرها  جمع کننده، باز کننده و له کننده    

جكهای تلسكوپی /  هوزریل هیدرولیک Hydrolic hose reel HF2

 روش احیای قلبی ریوی  Cardio Pulmonary Ressucitation / آشنایی با حمل ونقل مصدوم

ایمنی در خانه / ایمنی در آشپز خانه / ایمنی کودکان / ایمنی وسایل گاز سوز و سیستم گرمایشی

توصیه های ایمنی قبل از وقوع زلزله در مدارس و مراکز آموزشی – اداری

جدول تبدیل واحد های اندازه گیری / تبدیل واحد های حجمی


ادامه مطلب
OHS