مقادیر حد تماس شغلی مواجهه دست بازو با ارتعاش در هریک از جهات x y z

دسته بندی: عوامل فیزیکی, صدا,
561 بازدید

مقادیر حد تماس شغلی مواجهه دست بازو با ارتعاش در هریک از جهات x y z

مقدار شتاب rms  غالب در فرکانس موثر که نباید از ak  و akeg تجاوز کند

اندازه گیری ارتعاش بر اساس استاندارد iso 5349  و ansi s3.43  انجام گیرد.

اندازه گیری ارتعاش در گستره فرکانسی 5 تا 1500 هرتز

مقادیر راهنما در کنترل مواجهه با ارتعاش در سیستم بیومکانیک

شکل حدود شتاب طولی بر حسب فرکانس و زمان تماس

حدود شتاب عرضی بر اساس فرکانس و زمان تماس

سنجش ارتعاش تمام بدن مطابق با استاندارد iso 2631 و ansi s3.18

حد تماس شغلی برای ضرایب قله ( نسبت شتاب قله peak  به شتاب موثر rms )

معادله کل شتاب موثر rms  وزن یافته برای هریک از محورها / محاسبه بر اساس اصل توان 4

اندازه گیری و ارزیابی ارتعاش / اجزای دستگاه ارتعاش سنج / استاندارد ارتعاش دستگاه

اصول پیشگیری از اثرات ارتعاش


ادامه مطلب
OHS

اثرات و عوارض ارتعاش

دسته بندی: عوامل فیزیکی, صدا,
1055 بازدید

ارتعاش دست و بازو HVAS چیست؟ / عوارض ارتعاش دست و بازو چیست؟

عوارض تونل کارپال مچ carpal tunnel syndrome

راه های ورود ارتعاش به بدن :

تمام بدن: whole body vibration / دست و بازو:hand arm vibration

سایر اثرات ارتعاش تمام بدن عبارتند از: خستگی-تحریک پذیری- نا توانی جنسی

اختلالات گوارشی و کاهش قدرت بینایی

ضایعات استخوانی ناشی از ارتعاش / ضایعات مفصلی / ضایعات بافت های نرم/ بیماری رینولد


ادامه مطلب
OHS