#شیمیایی
تاریخ - مکان - شرح حادثه - منبع خبر
1382 نیشابور بزرگترین حادثه صنعتی ایران. بدلیل واکنش پنبه،گوگرد، کود شیمیایی و نفتا و انفجارات حاصله بیش از 400 نفر کشته شدند. اخبار سراسری 29 بهمن 1382
1392 ماهشهر نشت استایرن به خورموسی تعداد بسیار زیادی از آبزیان را تلف کرد. خبرگزاری مهر – 29 مهر 1392
1392 تهران آتش سوزی انبار شیمیایی در ناصرخسرو سبب تخلیه منطقه و مصدومیت شش نفر شد. ایران اکونومیست- 12 شهریور 92
1392 تهران نشت سیلندرگاز کلر از یک انبار سبب تخلیه منطقه و مصدومیت شش نفر شد. ایسنا- 29 مهر 92
1392 مرودشت نشت گاز کلر از مخزن یک استخر سبب مصدومیت 20 نفر شد. خبرگزاری تسنیم-شهریور 92
1392 تبریز نشت گاز کلر از مخزن یک استخر سبب مصدومیت 9 نفر شد. نامی نیوز- مهر 92
1390 عسلویه نشت گاز آمونیاک از پتروشیمی پردیس سبب تخلیه کامل سه شرکت بزرگ منطقه شد. روزنامه شرق- 18 مرداد 90