دستورالعمل ایمنی کار با سنگ فرز

37 بازدید

دستورالعمل ایمنی کار با ماشین های سنگ زنی

شــرح عملکرد دستگاه فرز

وسایل حفاظت فردی

طرز کار  دستگاه سنگ فرز

عملیات ایمن دستگاه سنگ فرز

فاصله تکیه گاه در ماشین سنگ زنی رومیزی

 عملیات فرزکاری و سنباده زنی

اطلاعات صفحه سنگ


ادامه مطلب

دستور العمل ایمنی کار با دستگاه تراش

21 بازدید

اعمال قبل از شروع  تراش

سوار یا پیاده کردن سه نظام و چهار نظام

گریس کاری دستگاه تراش

تراش و کار با سنگ سمباده

سوراخکاری قطعات طویل

 

ادامه مطلب

اخطاريه كتبي عدم كاربرد وسايل حفاظت فردي

235 بازدید

برگة تحويل وسایل حفاظت فردی سالیانه

اخطاريه كتبي عدم كاربرد وسايل حفاظت فردي


ادامه مطلب