دستورالعمل ایمنی کار با سنگ فرز

2443 بازدید

دستورالعمل ایمنی کار با ماشین های سنگ زنی

شــرح عملکرد دستگاه فرز

وسایل حفاظت فردی

طرز کار  دستگاه سنگ فرز

عملیات ایمن دستگاه سنگ فرز

فاصله تکیه گاه در ماشین سنگ زنی رومیزی

 عملیات فرزکاری و سنباده زنی

اطلاعات صفحه سنگ


ادامه مطلب

دستور العمل ایمنی کار با دستگاه تراش

688 بازدید

اعمال قبل از شروع  تراش

سوار یا پیاده کردن سه نظام و چهار نظام

گریس کاری دستگاه تراش

تراش و کار با سنگ سمباده

سوراخکاری قطعات طویل

 

ادامه مطلب

اخطاريه كتبي عدم كاربرد وسايل حفاظت فردي

1373 بازدید

برگة تحويل وسایل حفاظت فردی سالیانه

اخطاريه كتبي عدم كاربرد وسايل حفاظت فردي


ادامه مطلب
OHS