كتابچه اطلاعات ايمني مواد شيميايي MSDS در بیمارستان

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
254 بازدید

مواد شیمیایی شامل :

اسید استیک(CH3COO) - اسید کلریدریک(HCL)جوهر نمک - آب اکسیژنه(H2O2)

متانول(الکل متیلیک) - اتانول (الکل اتیلیک)–وايتكس - اسید سولفوریک

پودر کلر–بتادین - بتادین اسکراب–فرمالین–دتول - کلر جامد - دکونکس - پودر رختشویی

راهنما شامل :

خواص فيزيكي – شيميايي – مخاطرات-  -احتياط هاي ايمني

بهداشتي – کمک های اولیه – مقررات حمل و نقل – احتیاط های شخصی


ادامه مطلب

1-2 دی هیدروکسی آنتراکینون

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
536 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 1,2-Dihydroxyanthraquinone

Mordant Red 11; Alizarin2-1 دی هیدروکسی آنتراکینون

آليزارين؛ مردانت رد 11

72-48-0

ادامه مطلب

1-2-4 تری کلروبنزن

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
181 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

1,2,4 -Trichlorobenzene

1,2,4 تری کلروبنزن 

120-82-1

 

 

ادامه مطلب