ایمنی در صنعت ساختمان

538 بازدید

اهميت مخاطرات در صنعت ساخت

علل و دلايل بروز حوادث در كارگاههاي عمراني

آمار صدمات ناشي از حوادث كاري و حرفهاي در كارگاههاي عمراني

بررسي حوادث كاري در ايران

بررسي وضعيت حوادث كاري در كارگاههاي عمراني كشورهاي ديگر

تاريخچه مديريت ايمني و استانداردهاي مربوطه در گذر زمان

آيين نامه ايمني در صنعت ساخت اتحاديه اروپا

آيين نامه ايمني صنعت ساخت از انتشارات اداره بهداشت و ايمني انگلستان

آيين نامه ايمني و سلامت در صنعت ساخت - سازمان بين المللي كار

مخاطرات عمده موجود در كارگاههاي عمراني

خلاصه فعاليت هاي بخش ايمني

حفاری - داربست - نردبان - کار بر روی سقف - وسایل و بالابرها

دستورالعمل "برنامه ايمني و بهداشت محيط كاري پروژه هاي عمراني

راهنماي مديريت ريسك در كارگاههاي عمراني

فرمهاي به كار رفته در مديريت ريسك

چك ليست بهداشت، ايمني و محيط زيست - راهنماي مميزي پيمانكاران                                                                                                                                                                                                     

ادامه مطلب

پیشگیری از سقوط اشیاء

525 بازدید

پیشگیری از سقوط اشیاء در هنگام حفاری

پیشگیری از سقوط اشیاء در کار با جرثقیل و بالابر

پیشگیری از سقوط اشیاء در نوار نقاله

پیشگیری از سقوط اشیاء در کار برروی داربست

پیشگیری از سقوط اشیاء هنگام کار در ارتفاع

پوشش فضای باز

پیشگیری از سقوط اشیاء در انبار تجهیزات


ادامه مطلب
OHS