بیمارستان | بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

 ایمنی جزء جدا نشدنی بهداشت حرفه ای

لیست مطالب صفحه اصلیوسایل حفاظت فردی مورد استفاده در بیمارستان

انواع ماسک و نحوه پوشیدن ماسک

نحوه پوشیدن شیلد و عینک محافظ

نحوه پوشیدن گان

ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردی

ترتیب در آوردن وسایل حفاظت فردی

در آوردن دستکش و ماسک و گان

انواع سیستم های تهویه در بیمارستان

انواع سیستم های تهویه در بیمارستان : تهویه طبیعی – تهویه مکانیکی –  تهویه ترکیبی  مزایا و معایب تهویه طبیعی، مکانیکی، ترکیبی /  تهویه مطبوع  /  اصول پایه و بهره برداری تهویه مطبوع  / سیستم تهویه مطبوع مرکزی  / تهویه مطبوع منطقه ای عمومی /  سيستم فن كويل با توزيع هواي تازه مركزي /  سيستم هوا رسان چند منطقه ای

 تهویه با واحدهای محلی موضعی/  فن کویل / کولر / هود / هودهای آشپزخانه ای /  هودهای بیولوژیک / هود ايمني بيولوژيك كلاس  I  هودهاي ايمني بيولوژيك كلاس II  هودهاي ايمني بيولوژيك كلاس III  / توصیه های جهت كار با انواع هود هاي ايمني بيولوژيك / هود لامینار/ آزمونهای عملکرد هود / پارامترهای موثر بر کارایی تهوبه مطبوع /  تاثیر راهبري و تعمير سیستم تهویه مطبوع در کنترل عفونت

انواع روشهای فیلتراسیون /  ارزیابی و پایش سیستم های تهویه در بیمارستان /  اصول کلی نمونه برداری از هوا  / موارد کاربرد نمونه برداری میکروبی از هوا  / روشهای نمونه برداری از بیوآئروسل های هوا و تجهیزات مورد نیاز / نمونه برداری روش اکتیو فعال و پسیو غيرفعال اطلاعات مورد نیاز قبل از نمونه برداری میکروبی / انتخاب دبی و مدت زمان نمونه برداری / رهنمود سازمان بهداشت جهانی برای تعداد کلنی باکتری و قارچ در هوای بیمارستان  / ارزیابی و پایش سیستم های تهویه در بیمارستان / نکات مهم در بازرسی و تعویض فیلتر / نکات مهم در بازرسی و استفاده از دستگاههای هپا قابل حمل / نکات مهم بازرسی و استفاده از لامپ های ماوراء بنفش  / استفاده از فیلتر هپا قابل جابجایی در بخش ایزوله تنفسی بیمارستان /  مراحل استفاده فشارسنج برای اندازه گیری فشار نسبی بین ۲ فضا -مراحل استفاده از فیلتر هپا برای تهویه / استفاده از شمارشگر ذرات برای ارزیابی کیفیت هوای داخل و کارایی فیلتر

 استاندارد های سیستم تهویه در بیمارستان / آیین نامه تاسیس بیمارستان در ایران / استاندارد های بین المللی سیستم تهویه در بیمارستان / پیشنهاد استاندارد های ملی سیستم تهویه در بخش های مختلف بیمارستان /  موارد استفاده از فیلترهای هپا  / دستگاه های تصفیه هوای متحرک /  پرتو میکروب کش ماوراء بنفش  / معایب فناوری های مورد استفاده برای تصفیه هوا در بیمارستان  / اقدامات جهت تهویه صحیح در زمان ساخت و ساز / روشهای کنترل عفونت های محیطی برای بخش های حساس بیمارستان  / اتاق ايزوله محيطي  / ویژگی های مهندسی اتاق فشار مثبت  / اتاق ایزوله تنفسی /  ویژگی های مهندسی اتاق فشار منفی / اتاق های عمل / اتاق عمل برای بیماران مبتلا به سل /  راهکارهای مدیریت بیماران مبتلا به سل و جلوگیری از انتقال هوابرد در اتاق های عمل

كتابچه اطلاعات ايمني مواد شيميايي MSDS در بیمارستان

مواد شیمیایی شامل :

اسید استیک(CH3COO) – اسید کلریدریک(HCL)جوهر نمک – آب اکسیژنه(H2O2)

متانول(الکل متیلیک) – اتانول (الکل اتیلیک)–وايتكس – اسید سولفوریک

پودر کلر–بتادین – بتادین اسکراب–فرمالین–دتول – کلر جامد – دکونکس – پودر رختشویی

راهنما شامل :

خواص فيزيكي – شيميايي – مخاطرات-  -احتياط هاي ايمني

بهداشتي – کمک های اولیه – مقررات حمل و نقل – احتیاط های شخصی