نرم فزار MSDS Pro

46 بازدید

نرم فزار MSDS Pro اولين نرم افزار از مجموعه نرم افزارهاي فارسی ايمنی و بهداشت حرفه اي مي باشد. اين مجموعه دربرگيرنده ۶۷۷ ماده شيميايي بوده كه در اكثر صنايع كاربرد داشته و داراي ويژگي هاي زير مي باشد:

 - به صورت نرم افزاری با قابلیت نصب بر روی سیستم عامل ویندوز و سازگار با نسخه های متفاوت آن از جمله ویندوز ۷ می باشد.

- هر برگه MSDS به صورت يك صفحه اي بوده لذا بخاطر سپاري آن براي كارگران و همچنين نصب در محل نگهداري مواد شيميايي در كارگاه مربوطه بسيار ساده مي باشد.

- دسترسي و پيدا نمودن هر ماده شيميايي مورد نياز از ميان ۶۷۷ ماده موجود در محيط نرم افزار به سرعت و سهولت امكان پذير مي باشد.

- هر برگه MSDS قابليت پرينت دارد.

 - هر برگه MSDSقابليت ذخيره شدن با اسم مربوط به خود و با فرمت pdfرا دارا مي باشد.


ادامه مطلب

MSDS کربنات منگنز

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
256 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

Manganese Carbonate

کربنات منگنز

MnCO3

598-62-9


ادامه مطلب

MSDS نیترات مس

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
135 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 Cupric nitrate

نیترات مس

 نیترات مس سه آبه

10031-43-3


ادامه مطلب

MSDS اسيد سولفوريك

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
127 بازدید

برگ اطلاعات ایمنی مواد

اسيد سولفوريك 

هيدروژن سولفايد – جوهر گوگرد 

 H2SO4

 

ادامه مطلب

MSDS سولفات کبالت 7 آبه

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
214 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 Cobaltous Sulfate, heptahydrate

سولفات کبالت 7 آبه

10026-24-1

 

ادامه مطلب

 1متیل- 2 -پیرورولیدینون

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
170 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 1متیل-2 -پیرورولیدینون

1-Methyl-2-pyrrolidinone

872-50-4


ادامه مطلب

  1کلروبوتان

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
83 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

  1کلروبوتان

1-Chlorobutane

n-Butyl chloride

ان- بوتيل کلريد

109-69-3


ادامه مطلب

1برومو اکتا دکان

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
84 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

1برومو اکتا دکان

1-Bromooctadecane

Octadecyl bromide; Stearyl bromide

اکتادسیل برومید؛ استئاریل برومید

112-89-0


ادامه مطلب

 1-2 دی متوکسی اتان

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
130 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 1-2- Dimethoxyethane

 1-2 دی متوکسی اتان

110-71-4


ادامه مطلب

  1- استونفتون

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
276 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

  1- استونفتون

1-Acetonaphthone

Methyl 1-naphthyl ketone; 1-Acetylnaphthalene

متیل -1نفتیل کتون؛ 1 استیل نفتالن

941-98-0

 

ادامه مطلب

1-2 دی هیدروکسی آنتراکینون

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
960 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 1,2-Dihydroxyanthraquinone

Mordant Red 11; Alizarin2-1 دی هیدروکسی آنتراکینون

آليزارين؛ مردانت رد 11

72-48-0

 

ادامه مطلب

1-2  دی کلروبنزن

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
201 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 1,2-Dichlorobenzene

 1-2  دی کلروبنزن

 ارتودی کلروبنزن

 

ادامه مطلب

 10 و1 فنانترولین

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
121 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 10 و1 فنانترولین

1,10-Phenanthroline

o-Phenanthroline

ارتو- فناترولين

66-71-7


ادامه مطلب

 1و 5  دی فنیل کاربازید

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
209 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 1و 5  دی فنیل کاربازید

1,5 Diphenylcarbazide

140-22-7


ادامه مطلب

1-2-4 تری کلروبنزن

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
251 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

1,2,4 -Trichlorobenzene

1,2,4 تری کلروبنزن 

120-82-1

 

 

ادامه مطلب

 1و 4 دی اکسین

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
137 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 1و -4دی اکسین

1,4-Dioxane

123-91-1


ادامه مطلب

 1و 4 دی هیدروکسی آنتراکینون

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
193 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 1,4-Dihydroxyanthraquinone

 1و 4دی هیدروکسی آنتراکینون

1,4-Dihydroxy-9,10-anthracenedione; Quinizarin

 کوئينيزارين؛ 1و -4دي هيدروکسي- 9و -10 آنتراسنديون

81-64-1

 

ادامه مطلب

4 و1 کلرو بنزن

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
111 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

  4 و1 کلرو بنزن

1,4-Dichlorobenzene

 پارا- ديکلروبنزن

p-Dichlorobenzene

106-46-7


ادامه مطلب

1,4 سیکلو هگزان دی ان

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
103 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 1,4- Cyclohexanedione

1,4سیکلو هگزان دی ان

637-88-7

 

ادامه مطلب

msds آمونیاک

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
591 بازدید

برگ اطلاعات ايمني مواد

 

گاز آمونياك

آمونیوم هیدروکسید 

انيدروس آمونياك، هيدروكسيد انيدروس آمونيوم

NH3


ادامه مطلب

MSDS پلی وينيل كلرايد pvc

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
13 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

پلی وينيل كلرايد

پی وی سی ، اتيلن كلروپليمر، كلرواتين هوموپليمر،

كلرواتيلن پليمر، ونيل كلرايد پليمر، پلی كلرواتيلن


ادامه مطلب

MSDS پلی استايرن معمولی

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
11 بازدید

 

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

پلی استايرن معمولی

پلی استايرن كريستال, پليمر استايرن اتيل بنزن هموپليمر،

اليگو استايرن، پليمر لاتكس پلی استايرن، پليمرونيل بنزن

 

 

ادامه مطلب

MSDS پروپيلن

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
16 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

پروپيلن

متيل اتن، متيل اتيلن، پروپن

 


ادامه مطلب

MSDS پروپان

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
11 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

پروپان

دى متيل متان، گاز پترليوم مايع،پروپيل هيدراد

 

ادامه مطلب

MSDS پلى استايرن

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
11 بازدید

 برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

پلى استايرن

اتيل بنزن هوپليمر، اليگو استايرن، پليمر لاتکس پلى استايرن، پليمر استايرن، پليمرونيل بنزن،


ادامه مطلب

MSDS پلی پرو پيلن

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
12 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

پلی پرو پيلن

هوموپليمر پلی پروپيلن، كوپليمر پلی پروپيلن ،رافيا پلی پروپيلن


ادامه مطلب

MSDS پلی اتيلن ترفتالات - پي ئی تی

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
11 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

پلی اتيلن ترفتالات  - پي ئی تی


ادامه مطلب

MSDS پنتان

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
10 بازدید

 

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

پنتان

آميل هيدرید، پنتان نرمال، پنتان

 

 

ادامه مطلب

MSDS پارازايلين

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
11 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

پارازايلين

 4 دی متيل بنزن،  4 متيل تولوئن



ادامه مطلب

MSDS روغن پارافينيک

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
10 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

روغن پارافينيک

فرم دهنده ماوراء خوراک، فرم دهنده خوراک، حلقه جوشنده کامل


ادامه مطلب

MSDS زايلن

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
10 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

زايلن

دى متيل بنزن، متيل تولوئن، زايلول، زايلن


ادامه مطلب

MSDS ونيل استات مونومر

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
10 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

ونيل استات مونومر

اسيداستيک اتينل استر، اسيداستيک ایلن استر، استيک اسيد ونيل استر  ١استوکسى اتيلن،

 اتينيلاستات، اتيلن اتانوئيت، ونيل Aمونومر، ونيل استات مونومر، ونيل اتانوئيت، استات دى وینيل


ادامه مطلب

msds مونومر وینیل کلراید

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
10 بازدید

 

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

مونومر وینیل کلراید vcm 


 

ادامه مطلب

MSDS وينيل استات مونومر

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
10 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

وينيل استات مونومر

 

اسيداستيک، اتيلن استر، ونيل استر،  ١استوکسى اتيلن، اتينيل استات، اتيلن اتان، استات دى ونيل



ادامه مطلب