استاندارد بین المللی مدیریت ریسک و ارزیابی ریسک

741 بازدید

تحلیل احتمال وقوع و تخمین برآورد

عدم اطمینان ها و حساسیت ها

نظارت و بررسی ارزیابی ریسک

کاربرد ارزیابی ریسک در فازهای مختلف چرخه عمر

ماهیت و درجه عدم اطمینان

تحلیل خطر اولیه PHA

تحلیل اثرات کسب و کار BIA

ارزیابی قابلیت اطمینان انسان HRA

تحلیل پنهان SA و  تحلیل مدار پنهان SCA

تحلیل مارکوف - شبیه سازی مونت کارلو

تحلیل هزینه سود CBA

 

ادامه مطلب

روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

1434 بازدید

جنبه زيست محيطي: بخشي ازفعاليت ها، محصولات يا خدمات يك سازمان كه بتواند با محيط زيست تاثير متقابل داشته باشد

جدول دامنه گستردگی آلودگی  / بازنگري فعاليتها و   جنبه های بارز

عدد ریسک RPN   =

 معیار تواتر * معیار الزام قانونی* معیار تأثیر زیست محیطی * معیار اهمیت * معیار كنترل

فرم خام شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

IMS  سیستم یکپارچه مدیریت  / معیار‌تواتر / معیار الزام قانونی / معیار تأثیر زیست محیطی


ادامه مطلب
OHS

روش HAZAN

1263 بازدید

شدت Severity توان بالقوه خسارتي است كه منابع انساني و ساير منابع سازمان در معرض آن قرار دارند و منظور از تواتر  Frequency نيز تعداد وقوع و به عبارتي احتمال وقوع خسارت طي مدت معيني مي باشد.

طبقه بندي شدت ريسك / طبقه بندي احتمال وقوع ريسك

نتايج       F* S= R.R     

فرم ارزيابي سطح ريسك مشاغل HAZAN  / تفسير ريسك ها


ادامه مطلب
OHS

ارزیابی ریسک فعالیت های ساختمانی

1272 بازدید

شرح فعالیت ها :

گود برداری و حفاری - خاكبرداري

آرماتوربندي - قالب بندي –  بتن ريزي

 كار با جرثقيل (حمل و نقل شبكه آرماتور به بالاي پدستال )

داربست بندي  - كار در ارتفاع :  قالب بندي و بتن ريزي - بتن ريزي ديواره پدستال

گوني كشي و كيورينگ ديواره P.H  - ايزوگام ديواره‌ها

كار با دستگاه جوش – برشكاري - رنگ آميزي اسكلتها 

 كندن زمين با ابزار بادي (پيكور) - دريل كاري - خمش و برش آرماتور

خاكبرداري با ماشين آلات سنگين لودر و بيل مكانيكي

کار با جرثقیل متحرک زمینی - برشکاری با گاز - کار با جرثقیل سقفی

حفاری - کار با بالابرها - نصب ساندویچ پانل - سند بلاست


ادامه مطلب
OHS

روند مدیریت خطرها و اثرات آن HEMP 

890 بازدید

5 فایل انگلیسی و فارسی 

Hazards and Effects Management Process

قلب سيستم مديريتHSE

چگونگی ارزيابی ريسک را با استفاده از ” ماتريس ارزيابی ريسک“ توضيح داده  و اقدامات لازم جهت مديريت ريسک بمنظور کاهش آن  به اقل ممکن و معقول(ALARP)  

يک فعاليت بحرانی  HSE را درمحيط کارخود شرح داده، HEMP را در مورد آن بکار بريد   

 برای اعمال HEMP چه چيز مورد نياز شماست؟

مدل سيستم مديريت

 HEMP  درسيستم مديريتHSE

 روند چهار مرحله ای HEMP


ادامه مطلب
OHS