مکانیزم عملکرد کف بر روی آتش

دسته بندی: ایمنی, ایمنی حریق,
528 بازدید

انواع کف

1- کف از نظر مواد تشکیل دهنده

2- کف ها از نظر نحوه تولید حباب كف

3- كف از نظر توسعه حجمی

4- انواع کف از نظر شکل ظاهر

5- کفها از نظر جايگاه مصرف

6-  کفها از نظر پرتاب

مشخصات فنی کف / اکی والان وزنی چیست؟

انرژی وارد بر مایع / اندازه گیری pH  مایعات

رابطه ارتفاع منابع آب با عملیات کف رسانی

انواع مخازن از نظر جنس / كف از نظر نوع ورود به اينداكتور

اينداكتورها از نظر محل قرار گيري / مشخصات سرلوله های کف ساز کم توسعه


ادامه مطلب
OHS

پايروژن انقلابی در صنعت اطفاء حريق

دسته بندی: ایمنی, ایمنی حریق,
1007 بازدید

آئروسل پايروژن

پایروژن ضلع چهارم منشور آتش را مورد حمله خود قرار می دهد که همان جلوگیری از ادامه واکنش های شیمیایی که منجر به فعالیت آتش می شوند، است.

مکانیزم عملکرد آئروسل پايروژن

سیلندر اطفاء حریق آیروسول در کوچکترین ابعاد و سبک ترین وزن نسبت به سیستمهای اطفاء حریق موجود عرضه میگردد. با حجم یک چهلم گازهای خنثی و وزنی در حدود 10 درصد سیستمهای رقیب دیگر، آیروسول در بسیاری از موارد تنها جایگزین مناسب گاز هالون میباشد

آیروسول دارای تائیدیه های متعدد بین المللی مبنی بر نداشتن هیچگونه تاثیر منفی بر روی محیط زیست و لایه اوزون (OPD) و گرم شدن کره زمین (GWP) می باشد

نمونه هايي از موارد استفاده از پايروژن


ادامه مطلب
OHS

مبانی تهویه دود

دسته بندی: ایمنی, ایمنی حریق,
569 بازدید

بررسی دود و حرکت آن در ساختمانها / بررسی حالت قارچی شدن  Mushrooming

بررسی پدیده شعله ناگهانی Flash over/ بررسی پدیده برگشت شعله  Back draft

تهویه فشار منفی / تهویه فشار مثبت / مزایاي انجام عمل تهویه / اجراي تهویه فشار مثبت

دهانه ورودي و محل قرار دادن بادبزن / مسیر جریان هوا در داخل بنا

آرایش باد بزنها : بادبزن هاي موازي  کنار هم -  بادبزن هاي سري پشت سر هم

کنترل هواي ورودي به منطقه حریق زده / هوا دهی باد بزن ها

- بادبزن با موتور بنزینی   - بادبزن با موتور الکتریکی  - بادبزن با توربین آبی


ادامه مطلب
OHS

آشنایی با آتش وسیستمهاي کشف و اعلام حریق

دسته بندی: ایمنی, ایمنی حریق,
1219 بازدید

استانداردهاي ملی و بین المللی

آشنایی با سیستمهاي کشف و اعلام حریق  /  آشنایی با سیستمهاي اطفاء حریق آبی

نقطه شعله زنی -  درجه آتش گیري - خود به خود سوزي - حریم انفجاري    (UEL / LEL)

تقسیم بندي مکان ها از نقطه نظر خطر آتش سوزي

طبقه بندي انواع آتش سوزي   ISO 3943,BS,EN3

انواع و اقسام کف مکانیکی آتش نشانی / مراکز کنترل اعلام حریــــــق

فرآیند طراحی سیستم اعلام حریــــــق خودکار

تشخیص و انتخاب نوع سیستـــم اسپرینکلر

Wet Pipe Systems    - Dry Pipe Systems -

- Pre action Systems     -- Deluge Systems-

روش هاي طراحی و محاسبات هیدرولیکی سیستم هاي اسپرینکلر


ادامه مطلب
OHS

گزارش حادثه شرکت پتروشیمی بوعلی

دسته بندی: ایمنی, حوادث کار,
1550 بازدید

شرح سانحه و بررسي علل آن  

شركت پتروشيمي بوعلي سينا

محصولات آروماتيكي نظير پارازايلين و ارتوزايلين و بنزن

 ميزان خسارات


ادامه مطلب
OHS