طبقه بندی جریان مستقیم از نظر ولتاژ

هادیهایی که در شبکه های توزیع برق استفاده می شوند

سیمهای مسی مورد استفاده در شبکه های توزیع با آمپراژ مجاز عبور ازآنها

سیم های آلومینیومی مورداستفاده در شبکه های توزیع باآمپراژمجاز عبور از انها

پوششها کابل ها را میتوان به سه دسته عمده تقسیم کرد:

پوشش  TRS / پوشش PVC    / پوشش PCP  / عواملی که باعث معیوب شدن کابل می شوند

نامگذاری کابلها : حرف اول : جنس هادی / حرف دوم : عایق سیمها

حرف سوم : نوع غلاف / حرف چهارم : نوع زره   / حد مجاز فاصله از کابلها و سیمهای هوایی

وسايل كنترل و راه اندازي :

كنتاكتور  / شستي استوپ و استارت    / لامپ سيگنال / رله حرارتي

رله مغناطيسي / تايمر (رله زماني) / رله فلوتر /كليدهاي تابع فشار  / رله كنترل فاز

ليميت سوئيچ يا ميكروسوئيچ(كليد هاي محدود كننده) / كليدهاي شناور

كليدهاي تابع حرارت(ترموستات) / كليدهاي تابع دور / چشمهاي الكتريكي(سنسورها)

 فیوز ها / انواع سکسیونر / مهمترین کلید های قدرت به شرح زیر می باشند

کلیدهای گازی SF6 / رله ها از نظر اتصال به شبکه به دو نوع اولیه(پریمر)وثانویه(زکوندر) تقسیم می شوند.

رله دیفرانسیل / رله ارت فالت دایرکشنال / رله اور کارنت دایرکشنال / رلۀ بوخ هلتس

رله فیوز فیلور / رله پاور سوئینگ  / رله زمانی (تایمر)و انواع آن

برق تک فاز / برق سه فاز / جريان الكتريكي چيست ؟ / خطرات ناشي از برق كدامند ؟

منظور از برق گرفتگي چيست ؟ / خطرات برق را در دو دسته كلي خطرات اوليه و ثانويه تقسيم بندي كرد

نمودار جریان-زمان برق شهری(متناوب)  برای اساس IEC 60479

تأثیرفیزیکی جریان مستقیم / عوامل مؤثر در برق گرفتگي /حداکثر ولتاژ تماس مجاز

حدود آستانه ولتاژ در فركانس 50 هرتزبراي اثرات مختلف / مقادیر امپدانس کل بدن انسان

اثرات برق گرفتگي بر اساس جنس, فركانس و شدت جريان 

مقاومت انسان براساس شرایط تماسی – نوع پوست ( مرطوب / خشک )

تأثیرات جریان الکتریکی روی بدن انسان به تفکیک جنسیت /روش هاي حفاظت در برابر برق گرفتگي

برخي ازتعاريف كاربردي بر طبق استاندارد IEC / خطر جريان طولي بيشتر از خطر جريان عرضي مي باشد

 خطاهاي ناشي از جريان برق عمدتا" به سه دسته تقسيم ميشوند