گند زدا و ضد عفوني كننده ها:

سپتي سيدين پي سي - سپتي پرب -  سپتي سيدين توربو  - سايا سپت اچ آي

سپتي ژل - پرسيدين آر يو -  پرسيدين يك درصد -  سايا سپت اچپي  -  سپتي سورفيس

پرسيدين سه درصد - فرمالدئيد - هيپو كلريت سديم  -  الكل - محلول بتادين

 مواد پاك كننده:

رخشا-  پور رختشويي دستي -  مايع جرم گيري- اسپري خوشبو كننده هوا -  مايع دستشويي

 سموم:

  پرمترين ( آمبوش  ) -  سيپرومترين- دورسبان-  موش كش ضربه و فاكورات-  كلرت

فایل حاوی مشخصات ماده شيميايي - كاربرد ماده شيميايي - خطرات احتمالي

خواص فيزيكي و شيميايي - كمكهاي اوليه - حمل و نقل ، نگهداري وايمني

 اطلاعات زيست محيطي - دستورالعمل مصرف