شرح فعالیت ها :

گود برداری و حفاری - خاكبرداري

آرماتوربندي - قالب بندي –  بتن ريزي

 كار با جرثقيل (حمل و نقل شبكه آرماتور به بالاي پدستال )

داربست بندي  - كار در ارتفاع :  قالب بندي و بتن ريزي - بتن ريزي ديواره پدستال

گوني كشي و كيورينگ ديواره P.H  - ايزوگام ديواره‌ها

كار با دستگاه جوش – برشكاري - رنگ آميزي اسكلتها 

 كندن زمين با ابزار بادي (پيكور) - دريل كاري - خمش و برش آرماتور

خاكبرداري با ماشين آلات سنگين لودر و بيل مكانيكي

کار با جرثقیل متحرک زمینی - برشکاری با گاز - کار با جرثقیل سقفی

حفاری - کار با بالابرها - نصب ساندویچ پانل - سند بلاست