برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 

پلی وينيل كلرايد

پی وی سی ، اتيلن كلروپليمر، كلرواتين هوموپليمر،

كلرواتيلن پليمر، ونيل كلرايد پليمر، پلی كلرواتيلن