استاندارد

 رنگ بندی کارتریج های  گازها و بخارات بر اساس NIOSH

 مشکی:بخارات آلی 

 سفید: گازهای اسیدی 

 زرد: گازهای اسیدی/بخارات آلی 

 سبز: آمونیاک/متیل آمین 

 زیتونی/مشکی : فرمالدئید/بخارات آلی 

 زیتونی : مولتی گاز 

 نارنجی: بخارات جیوه/گاز کلرین

  رنگ بندی فیلتر و کارتریج ها بر اساس EN 14387

 

کد AX  (قهوه ای): گازها و بخارات آلی(استون، متانول و...)  با نقطه جوش کمتر از 65 درجه سانتی گراد 

 کد A: گازها و بخارات آلی(تولوئن،گزیلن و ...) با نقطه جوش بالاتر از 65 درجه سانتیگراد 

 کد B  (خاکستری): گازها و بخارات غیرآلی یا معدنی مثل کلرین، هیدروژن سولفید، هیدروژن سیانید 

 کد E   (زرد): سولفور دی اکسید، هیدروژن کلرید 

 کد K (سبز) : آمونیاک و مشتقات آلی آمونیاک

 کد CO  (مشکی): مونوکسید کربن

⚠️فیلترهای مونوکسیدکربن یکبار مصرف می باشند.

 کد HG  (قرمز): بخارات جیوه 

⚠️فیلتر جیوه مطابق با استاندارد EN14387 حداکثر 50 ساعت قابل استفاده می باشد.

 کد NO  ( آبی ) : گازهای نیتروژنی شامل نیتروژن مونوکسید 

⚠️فیلترهای نیتروژن مونوکسید یکبار مصرف می باشند.

 کد R یا Reactor    (نارنجی): مواد رادیواکتیو 

  کد P (سفید): ذرات