بهداشت حرفه ای IRANOHS - Part 10

بهداشت حرفه ای

 ایمنی جزء جدا نشدنی بهداشت حرفه ای

لیست مطالب صفحه اصلیماکروارگونومي Macroergonomics ارگونومی درمدیریت و طراحی سازمانی

(Organizational Design and Management (ODAM

علل گرایش به ماکرو ارگونومی : تغییرات فن آوری- تغییرات مردم شناختی – تغییرارزش ها –  رقابت جهانی – دعوی قضایـی برمبنای ارگونومی – عدم موفقیت ارگونومی سنتی (ارگونومی خرد) – نیاز برای آمیختن ارگونومی ومدیریت وطراحی سازمانی

ابعاد طراحی سازمانی : سه نوع تمایز (Differentiation) اصلی شناخته شده در ساختار سازمان عبارت هستند از: تمایز عمودی، تمایز افقی و تمایز فاصله ای – مکانی Spatial dispersion

الگوی سیستم های اجتماعی – فنی / طراحی بر پایه ارگونومی کلان / ارگونومی کلان: نگرش انسان محور

ارزيابي ريسك به روش آناليز ايمني شغلي JSA

معرفي انواع روش هاي ارزيابي ريسك / چند مزيت آناليز ايمني شغلي

 Job Safety Analaysis  JSA يكي از روش هاي پيشگيري از حادثه و آناليز خطر است.

مراحل مقدماتي انجامJSA  – صفحه اطلاعات آناليز ايمني شغلي – جدول اصلي آناليزايمني شغلي

تهيه استاندارد هاي آيين نامه كار ايمن – JSA Hazard Identification Checklist

روش هاي مختلف اجراي JSA : روش مشاهده یك به يك – روش گفتمان گروهي

روش يادآوري ، ثبت و بررسي – روش غير حضوری

 JSA تكنيكي است كه جهت باز نگري روش هاي كار و شفاف نمودن آنها و شناسايي خطراتي كه ممكن است در Layout كارگاه و طراحي ابزارها ، ايستگاه هاي كاري و فرآيندها از نظر دور مانده يا پس از شروع كار در اثر محصول توليد شده پديد آمده و يا ناشي از تغيير روش كار يا پرسنل هستند ، به كار مي رود.

مدلسازي انفجار گاز در محيطهاي محدود

بررسي تأثير غلظت و نوع سوخت روي ماکزيمم فشار به کمک CFD

انفجار را به سه دستة انفجارهاي محدود، نسبتاً محدود و نامحدود تقسيم بندي کرد.

دو پارامتر مهم در مطالعات انفجار در محيطهاي مسدود، مقدار ماكزيمم فشار Pm و  

سرعت بالا رفتن فشار خصوصاً مقدار ماكزيمم اين سرعت dP/d max

پيشروي جبهه احتراقي در مخلوطهاي گازي: موج احتراقي و موج انفجاري ضربه اي (Detonation)

روشهاي مدلسازي انفجار : مثل روشTNT، روش انرژي چندگانه، TNO

کدهاي CFD نيز ابزارهاي توانمندي براي انجام اينگونه محاسبات هستند

مدلسازي عددي : معادلات بقا – مدل احتراق – گسسته سازي معادلات – روش حل در  CFX

ساختار نمونه مدلسازي شده – تأثير نسبت سوخت به هوا بر روي فشارنهايي

یازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران – تهران

انتخاب تجهیزات برقی ضد انفجار در صنایع پتروشیمی

بدنه تجهیزات برقی / طبقه بندی فضاهای قابل اشتعال در صنایع هیدروکربنی – پتروشیمی

انتخاب تجهیزات و ادوات برقی ضد انفجار برای فضاهای طبقه بندی شده

روش نام گذاری بدنه ها – ENCLOSURE – در آمریکا / روش ICE برای علامت گذاری بدنه ها

نام گذاری بدنه بر اساس انجمن ملی تولیدکنندگان تجهیزات برقی امریکا و علامت گذاری NEMA TYPE

دستورالعمل کمیسیون الکتروتکنیک IEC برای صنایع پتروشیمی

تعریف دو گروه اعداد بکار رفته در IP  در نشریه    IEC 529مندرج است .

حروف اضافی ADDITIONAL LETTER در IP ( شامل حرف A_B_C_D_H_M_S_W )

عدد اول IP  درجه حفاظت بدنه در ورود ذرات خارجی / عدد دوم حفاظت بدنه در ورود آب

دسته بندی ادوات در صنایع : موتورها – تابلو برق – ادوات روشنایی – جعبه تقسیم ها

استاندارد جهانی : آیین نامه ملی برق آمریکا NEC / پیشنهادات استاندارد بین المللی IEC

دستورالعمل های API / اکنون درصنایع هیدروکربنی ایران استاندارد آمریکایی API معمول است .

استاندارد NEC: فضاها به سه رده به نام CLASS تقسیم می شود .

استاندارد :  IEC فضاها به سه رده به نام ZONE تقسیم می شود .

تشخیص و تعیین حدود فضاهای قابل اشتعال / تقسیم بندی هر منطقه بر اساس نوع گاز

بدنه ضد انفجار / تقسیم بندی درجه حرارت بدنه / سازمان های تایید کننده تجهیزات

بدنه با ایمنی افزوده / بدنه ذاتا ایمن / بدنه غیر آتش زا / بدنه با فشار داخلی / بدنه محتوی روغن

بدنه مخصوص / بدنه کاملا مسدود / بدنه محتوی پودر یا ماسه

روش انتخاب تجهیزات برقی و توصیه ها / تجهیزات مطلوب برای فضاهای ۰ ۱ ۲  ZONE

محاسبات روشنایی با نرم افزارها و ویژگی های لامپ ها

تعریف و ماهیت نور، پدیدۀ جذب، عبور وانعکاس نور، شدت روشنایی، شدت نور ، خیرگی

خصوصیات تشعشعات نوری ، بهره نوری و درخشندگی ضریب کل افت نور LLF ضریب بهرۀ روشنایی CU

کار با دسـتگاه لوکـس متر – توزیع شدت نورمنحنی پخش نور IDC- انواع پخش نور در چراغ ها

نحوه قرائت CU مقدار از جدول – نرم افزار Photometric Viewer برای مشاهده cu

ضریب یکنواختی آزادراه و بزرگراه – مفهوم رقم اول و دوم در IP- علایم هشداردهنده بر روی لامپ ها

كد بین المللی لامپ های سديم – جیوه ای – هالوژن – متال هالید – ساختمان و طرز کار led

محاسبه روشنایی داخلی با نرم افزار  DIALUX – بهینه سازی و کنترل روشنایی داخلی

محاسبه روشنایی خارجی – نورافکن واگرا وهمگر – منابع نور لامپها  – انواع لامپهای تخلیه در گاز

ایگناتور و بالاست – لامپ سدیم – لامپ جیوهای -لامپ متال هالید – لامپ نئون – مقایسه لامپها

تابلوهای برق ساختمان : کلید  MCB- نقشه تابلوی تقسیم واحد – کلید  RCCB

نقشه کشی برق ساختمان به کمک رایانه : علایم مورد استفاده در نقشه کشی ساختمان

آشنایی با محیط اتوکد – طراحی پلان روشنایی

روشهای تعيين طول عمر کاتريج ماسکهای تنفسی ويژه بخارات آلی

تعريف طول عمر کارتریج / غلظت معیار : درصدی از TLV + فاکتور ایمنی  

متغیرهای اثرگذار بر طول عمر کارتریج :

نرخ تنفسی کارگر – ظرفیت جذب کارتریج شیمیایی – دما – رطوبت نسبی – غلظت آلاینده در محیط کار

مطابق استاندارد OSHA  تکیه بر آستانه بویایی به عنوان مبنای حفاظت ماسک ها مجاز نیست .

دو راه اصلی برای تعیین طول عمر  (Service Life):

  • شاخص انتهای طول عمر: (End-of-service life indicators (ESLIs
  • روش جزء مولی

برنامه تعویض کارتریج Cartridge Change Schedule:

استاندارد  (OSHA1910.134(d)(3)(iii / تعویض فیلترهای ذرات ( فیلترهای سری N )

مراحل تدوین برنامه زمانبندی تعویض کارتریج / نحوه محاسبه طول عمر برای مخلوط مواد شمیایی

قوانین OSHA  برای تخمین زمان عبور آلاینده  ۰٫۱۲۰ – OSHA CPL 2

برنامه نرم افزاری پیش بینی طول عمر شرکت ۳M – فاکتورهای موثر بر تدوین برنامه زمانبندی تعویض کارتریج

نویسنده : دکتر مهدی جهانگیری

ورود به فضاهاي محصور :بویلر-وسل- منهول

تعريف فضاهاي محصور – انواع فضاهاي محصور : بويلر و فرنِسها-   سامپ ها – منهول

 وسل ها – خطوط لوله – محلهاي گود برداري شده – تانک ها – درام ها – پیت ها -کمپرسورها

خطرات فضاهاي محصور – خطرات كمبود و افزايش اكسيژن – استاندارد OR-OSHA  ۲۱۵

عوامل مورد نياز براي بوجود آوردن فضاي قابل اشتعال

عوامل مهم در بوجود آمدن اتمسفر سمي در فضاي محصور – خطرات فيزيكي در فضاي محصور

خطرات دما – خطرات الكتريكي – خطرات صدا – موارد مورد نياز براي مجوز كار در فضاي محصور

جداسازي مكانيكي والكتريكي –  نگهبان نجات فضاي محصور – تهویه فضای محصور

تست گاز براي شناسايي و مشخص كردن فضاي كار محصور

دستور العمل ورود به محيط بسته حاوي گاز سمي H2S  و CO

پاورپوینت آموزش به كاركنان در مواجهه با گرما

بيماري ناشي از گرما / كجا بيماري ناشي از گرما اتفاق مي افتد؟

فاكتورهاي محيطي كه در ريسك بيماري ناشي از گرما دخالت دارند.

مثالي از فعاليتهابار كاري –  انواع کار / انواع بيماريهاي ناشي از گرما

فاكتورهاي فردي كه شما را در برابر بيماريهاي ناشي از گرما مستعدتر مي كند

برخي داروها مي تواند شما را نسبت به اثرات گرما  حساس تربسازد

نكات مفيد براي كار كردن تيزهوشانه درگرما

بيماريهاي ناشي از گرما:علائم،نشانه ها و عكس العملها

مقادیر حد تماس شغلی مواجهه دست بازو با ارتعاش در هریک از جهات x y z

مقادیر حد تماس شغلی مواجهه دست بازو با ارتعاش در هریک از جهات x y z

مقدار شتاب rms  غالب در فرکانس موثر که نباید از ak  و akeg تجاوز کند

اندازه گیری ارتعاش بر اساس استاندارد iso 5349  و ansi s3.43  انجام گیرد.

اندازه گیری ارتعاش در گستره فرکانسی ۵ تا ۱۵۰۰ هرتز

مقادیر راهنما در کنترل مواجهه با ارتعاش در سیستم بیومکانیک

شکل حدود شتاب طولی بر حسب فرکانس و زمان تماس

حدود شتاب عرضی بر اساس فرکانس و زمان تماس

سنجش ارتعاش تمام بدن مطابق با استاندارد iso 2631 و ansi s3.18

حد تماس شغلی برای ضرایب قله ( نسبت شتاب قله peak  به شتاب موثر rms )

معادله کل شتاب موثر rms  وزن یافته برای هریک از محورها / محاسبه بر اساس اصل توان ۴

اندازه گیری و ارزیابی ارتعاش / اجزای دستگاه ارتعاش سنج / استاندارد ارتعاش دستگاه

اصول پیشگیری از اثرات ارتعاش