عوامل شیمیایی | بهداشت حرفه ای - Part 3

بهداشت حرفه ای

 ایمنی جزء جدا نشدنی بهداشت حرفه ای

لیست مطالب صفحه اصلیچه شرکت هایی مشمول اجرای برنامه مدیریت ایمنی شیمیایی می شوند

چه شرکت هایی مشمول اجرای برنامه مدیریت ایمنی شیمیایی می شوند : شرکت هایی که دارای مواد شیمیایی به مقدار ذکر شده در لیست ذیل هستند *به قسمت دانلود مراجعه کنید* 

اقدامات ذيل بايستي توسط مسئول بهداشت حرفه¬اي در واحد کاری انجام پذيرد.

الف – پروتکل اقدامات قبل از وقوع حوادث شیمیایی در محیط کار :
۱٫ برای شناسایی كارگاههاي مشمول ليست پيوست شماره ۱ تکمیل و برای بازرس مربوطه ارسال نمایید.
۲٫ مسئول بهداشت حرفه ای کارگاههای مشمول در جلسه آموزشی – توجیه شرکت نمایید.
۳٫ انتقال اطلاعات به کارفرما و نماینده تام الاختیار آنان جهت تأكيد بر ضرورت داشتن اطلاعات و آمادگي هاي لازم در موارد قبل از وقوع حادثه به شرح ذيل:
• در اختيار داشتن شماره تلفن مستقيم يا همراه افرادي نظير كارشناس بهداشت حرفه¬اي مركز بهداشتي درماني مربوطه – مدیریت کارگاه يا نماينده تام الاختيار ايشان- واحد آتش نشانی، مدیریت اورژانس، مدیریت بحران و… نظاير آن براي گزارش سریع حادثه از طريق: تلفن، پيامك و يا هر وسيله¬اي كه بتوان در اولين فرصت ممكن وقوع حادثه را اطلاع رساني نمود.
• تعیین میزان مواد شیمیایی موجود در كارگاه و انبارهای مواد شیمیایی( بر مبناي پيوست شماره ۱) و ارسال آن براي مركز بهداشتي درماني ذيربط.
• تهيه برگه¬هاي MSDS براي كليه مواد شيميايي موجود در كارگاه كه داراي مقاديري بيش ازحداقل كميت با پتانسيل ايجاد حادثه مي¬باشند
• نگهداري برگه¬هاي MSDS در محلي مناسب كه شاغلين و تیم¬های امداد و نجات بتوانند براحتي به آن دسترسي داشته و از آن بهره برداري نمايند.
• تأمین تجهیزات لازم جهت سنجش سریع میزان آلودگی شیمیایی محل (دتکتور تیوب¬ها و دستگاههای قرائت مستقیم و….)
• هماهنگی با آتش¬نشانی محل جهت تأمین تجهیزات لازم جهت پاکسازی محل در صورت نشتی
• تهیه و نصب تابلوها و علائم هشداردهنده در جاي مناسب براي پيشگيري از وقوع حوادث شيميايي،
• تأمين وسايل حفاظت فردي مناسب براي شاغلين بهمراه ساير وسايل و امكانات لازم جهت پيشگيري از وقوع حوادث شيميايي، آموزش و نظارت جهت نحوه استفاده صحيح از آن¬ها.
• تهيه بروشورهای آموزشی درخصوص مقابله با حوادث شیمیایی برای شاغلین كارگاههاي در معرض خطر حوادث شيميايي و انبارهای شیمیایی و مردم مناطق مسکونی اطراف انبارها توسط كارشناسان بهداشت حرفه¬اي مرتبط
• انجام همکاری¬ها و هماهنگي¬های بین بخشی با سایر سازمانهای ذیربط نظیر وزارت كار، سازمان محيط زيست و وزارت كشور و….
۴٫ تكميل چك ليست ارزيابي وضعيت بهداشتي كارگاه قبل از وقوع حوادث شيميايي(پیوست شماره ۲) اين چك ليست بايستي در هر شش ماه یکبار تکمیل و برای بازرس ارسال گردد.

ب- پروتکل اقدامات پس از وقوع حوادث شیمیایی در محیط کار :
۱٫ اعلام وضعیت هشدار و گزارش سریع حادثه از طريق: تلفن، پيامك و يا هر وسيله¬اي كه بتوان در اولين فرصت ممكن به بازرس مربوطه – مدیریت کارگاه – واحد آتش نشانی، مدیریت اورژانس، مدیریت بحران و… نظاير آن توسط كارشناس بهداشت حرفه اي مستقر در صنايع، كارفرما يا نماينده قانوني وي اطلاع رساني گردد.
نكته : وقوع حوادث شيميايي با صدمات و تلفات جاني بايستي بلافاصله به مركز سلامت محيط و كار مخابره گردد.
۲٫ حضور سریع كارشناسان مسئول بهداشت حرفه¬اي در محل وقوع حادثه شیمیایی جهت بررسی اولیه و تکمیل ” چك ليست ارزيابي وضعيت كارگاه بعد از وقوع حادثه شيميايي “(پیوست شماره ۳)
۳٫ انجام هرگونه همكاريها و هماهنگيهاي لازم به شرح ذيل جهت كاهش خسارات جاني و مالي ناشي از حادثه:
• نظارت بر تخلیه سریع کارگران از منطقه خطر و انتقال آنان به محل امن
• باز نمودن کلیه درب ها و پنجره ها و تشخیص جهت باد تا با ایجاد کوران به تهویه محل خطر کمک شود.
• تعیین منطقه خطر و کنترل رفت و آمد و جلوگیری از روشن کردن آتش و شعله
• سنجش میزان آلاینده¬های شیمیایی در صورت بالاتر بودن از مقادیر استاندارد بايستي تداوم پاکسازی محل توسط آتش نشانی با نظارت واحد بهداشت حرفه ای ادامه یابد.
• نظارت بر تخلیه محل توسط آتش¬نشانی با رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه¬ای و MSDS مواد شیمیایی
• نظارت بر عملیات پاکسازی محل توسط آتش نشانی با رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه¬ای و MSDS مواد شیمیایی
• در حوادث شیمیائی که منجر به پراکندگی و جمع شدن مواد در سطح زمین می شود، باید ضمن رعایت نکات ایمنی مانند روشن نکردن کبریت، سیگار نکشیدن، روشن نکردن کلید برق یا سیستم تهویه با استفاده از کفش ضد جرقه، مواد شیمیائی ریخته شده باید جمع آوری و به سیستم فاضلاب هدایت گردد.
• استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند لباس حفاظت ماسک تنفسی، دستکش ایمنی که از قبل برای این منظور تهیه شده است.
۴٫ همکاری و مساعدت با بازرس بهداشت حرفه ای برای تنظيم فرم گزارش تفصیلی وقوع حوادث شيميايي ( پیوست شماره ۵ )با ثبت صدمات و تلفات جاني و يا زيست محيطي وسيع
نكته: این فرم بلافاصله پس از بازرسي از محل و در اولين فرصت ممكن تکمیل و بايستي حداكثر تا ۲ روز به سطوح مافوق تا سطح مركز سلامت محيط و كار ارسال گردد.
نكته: با توجه به اهميت حفظ سلامت و جان انسان¬ها براي سرعت بخشيدن به ارسال گزارش تفصيلي ميتوان ابتدا از طريق ايميل و سپس بصورت رسمي اقدام نمود.

https://telegram.me/ohqom

تهویه رقتی یا عمومی و تهویه موضعی – بازرسی تهویه

اهداف تهویه رقتی / اصول طراحی تهویه رقتی / محاسبه دبی هوا برای گازها

تعیین دبی هوای رقتی بر اساس استاندار acgih  و ashrae / روش های اجرای تهویه رقتی

پایش و آزمون سیستم های تهویه / سیستم های تهویه موضعی مکنده / دلایل پایش سیستم های موضعی  استانداردهای تهویه acgih / محدودیت های آزمون های سیستم های تهویه / پایش سیستم های تهویه موضعی

بازرسی از سخت افزار سیستم تهویه / خوردگی سیستم های تهویه آزمایشگاهی

انسداد کانال تهویه / اتصالات نامناسب سیستم کانال کشی / بازرسی از هواکش

آزمون پارامترهای عملیاتی سیستم تهویه /آزمون هودها میزان مکش و سرعت ربایش هودها

سنجش سرعت در دهانه هود / فشار استاتیک هود / آشنایی با وسایل اندازه گیری / روش استفاده از لوله پیتوت

تعیین ایستگاه سنجش / کالیبراسیون وسایل سنجش هوا / انواع هواکش ها : محوری – لوله محوری – پره محوری

هواکش های سانترفیوژی / هواکش های ویژه / افشانک های هوا / پارامترهای محاسباتی هواکش / انتخاب هواکش

تغییر مشخصات هواکش با تغییر دور

 ۱هگزا دکانول

 برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 ۱هگزا دکانول

۱-Hexadecanol

Cetyl alcohol

ستيل الکل

۳۶۶۵۳-۸۲-۴

انواع سیستم های تهویه در بیمارستان

انواع سیستم های تهویه در بیمارستان : تهویه طبیعی – تهویه مکانیکی –  تهویه ترکیبی  مزایا و معایب تهویه طبیعی، مکانیکی، ترکیبی /  تهویه مطبوع  /  اصول پایه و بهره برداری تهویه مطبوع  / سیستم تهویه مطبوع مرکزی  / تهویه مطبوع منطقه ای عمومی /  سيستم فن كويل با توزيع هواي تازه مركزي /  سيستم هوا رسان چند منطقه ای

 تهویه با واحدهای محلی موضعی/  فن کویل / کولر / هود / هودهای آشپزخانه ای /  هودهای بیولوژیک / هود ايمني بيولوژيك كلاس  I  هودهاي ايمني بيولوژيك كلاس II  هودهاي ايمني بيولوژيك كلاس III  / توصیه های جهت كار با انواع هود هاي ايمني بيولوژيك / هود لامینار/ آزمونهای عملکرد هود / پارامترهای موثر بر کارایی تهوبه مطبوع /  تاثیر راهبري و تعمير سیستم تهویه مطبوع در کنترل عفونت

انواع روشهای فیلتراسیون /  ارزیابی و پایش سیستم های تهویه در بیمارستان /  اصول کلی نمونه برداری از هوا  / موارد کاربرد نمونه برداری میکروبی از هوا  / روشهای نمونه برداری از بیوآئروسل های هوا و تجهیزات مورد نیاز / نمونه برداری روش اکتیو فعال و پسیو غيرفعال اطلاعات مورد نیاز قبل از نمونه برداری میکروبی / انتخاب دبی و مدت زمان نمونه برداری / رهنمود سازمان بهداشت جهانی برای تعداد کلنی باکتری و قارچ در هوای بیمارستان  / ارزیابی و پایش سیستم های تهویه در بیمارستان / نکات مهم در بازرسی و تعویض فیلتر / نکات مهم در بازرسی و استفاده از دستگاههای هپا قابل حمل / نکات مهم بازرسی و استفاده از لامپ های ماوراء بنفش  / استفاده از فیلتر هپا قابل جابجایی در بخش ایزوله تنفسی بیمارستان /  مراحل استفاده فشارسنج برای اندازه گیری فشار نسبی بین ۲ فضا -مراحل استفاده از فیلتر هپا برای تهویه / استفاده از شمارشگر ذرات برای ارزیابی کیفیت هوای داخل و کارایی فیلتر

 استاندارد های سیستم تهویه در بیمارستان / آیین نامه تاسیس بیمارستان در ایران / استاندارد های بین المللی سیستم تهویه در بیمارستان / پیشنهاد استاندارد های ملی سیستم تهویه در بخش های مختلف بیمارستان /  موارد استفاده از فیلترهای هپا  / دستگاه های تصفیه هوای متحرک /  پرتو میکروب کش ماوراء بنفش  / معایب فناوری های مورد استفاده برای تصفیه هوا در بیمارستان  / اقدامات جهت تهویه صحیح در زمان ساخت و ساز / روشهای کنترل عفونت های محیطی برای بخش های حساس بیمارستان  / اتاق ايزوله محيطي  / ویژگی های مهندسی اتاق فشار مثبت  / اتاق ایزوله تنفسی /  ویژگی های مهندسی اتاق فشار منفی / اتاق های عمل / اتاق عمل برای بیماران مبتلا به سل /  راهکارهای مدیریت بیماران مبتلا به سل و جلوگیری از انتقال هوابرد در اتاق های عمل

جايگزين هاي آزبست در صنايع و مشاغل

انواع آزبست / کاربردهای آزبست / مهم ترين كاربردهاي آزبست در ايران

آزبست و سلامت انسان : آزبستوزیس – سرطان ریه – مزوتلیوما – سرطان حنجره

مهم ترين فراورده هاي آزبست / آزبست و محیط زیست / ممنوعیت استفاده از آزبست

کارهایی که کارکنان شما نباید انجام دهند – مواجهه با آزبست در محيط هاي كاري

جايگزين هاي آزبست

جايگزين هاي آزبست در صنايع آزبست سيمان و ساختماني

جايگزين هاي آزبست در صنايع توليد مواد مالشي(لنت، كلاچ و…) / جایگزین آزبست در واشرها

جایگزین هاي آزبست در كامپوزيتها / جایگزین آزبست در صنعت منسوجات نسوز

خواص خطرناک جایگزین هاي منتخب :

الیاف پلی وینیل الکل (PVA)  / الیاف آرامید / الیاف سلولزی / وولاستونيت

 

آشنایی با سیستم های موجود در طبقه بندی مواد خطرناک GHS – UN

کدهای بین المللی در شناسایی مواد شیمیایی – فایل مرکز سلامت محیط و کار

عدد UN – عدد NA – عدد ثبت CAS – عدد IUPAC- عدد RTECS / کدهای مربوط به اقدامات اضطراری

آشنایی با سیستم های موجود در طبقه بندی مواد خطرناک

دو سيستم بين المللي در تقسيم بندی خطرات مواد وجود دارد كه شامل سيستم ملل متحد UN System و سيستم اروپايي EC System مي باشد.

سیستم جهانی طبقه بندی مواد شیمیایی GHS

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

طبقه بندی عوامل شیمیایی زیان آور / جدول انواع مواد هوابرد و آلاينده های هوای محيط كار

طبقه بندی براساس اثرات بیولوژیکی / مهمترين سموم سيستميک با ارگان هدف (TOST)

سموم سیستم خونساز يا هماتوپوئتیك – سموم عصبی يا نروتوكسیك – سموم كبدی يا هپاتوتوكسیك

سموم كلیوی يا نفروتوكسیك – سموم تولید مثل – سموم قلبی- عروقی – سموم تنفسی

طبقه بندی کالاهای خطرناک : گروههای بسته بندی: خطر كم PGIII ، خطر متوسط PGII و خطر زياد PGI

كلاس ۱- مواد منفجره / كلاس ۲- گازها / كلاس ۳- مايعات قابل اشتعال / كلاس ۴-جامدات قابل اشتعال

كلاس ۸- مواد اکسید کننده / كلاس ۹- مواد سمي و عفونت زا / كلاس ۷- مواد راديواكتيو

كلاس ۵- مواد خورنده / كلاس ۶- مواد متفرقه

طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی در سیستم  GHS / طبقه بندی سميت حاد مواد شيميايي در سيستم GHS

پيكتوگرام های سيستم GHS شامل علائم استاندارد برای خطرات فيزيكي، اثرات سمي و زيست محيطي مواد شيميايي

برچسب ها  (Labels) / كد Hazchem/ دفع مواد زائد خطرناک 

مشخصات يک برگه اطلاعات ايمني  SDS با فرمت هماهنگ  GHS/ اقدامات کنترلی در کار با مواد شیمیایی

حمل و نقل کالاهای خطرناک سيستم ملل متحد (UN)/ پلاكارد اطلاعات اضطراری مخصوص حمل مواد شيميايي

MSDS برخی مواد و سموم مورد استفاده در بهداشت

اصول ایمنی در کار با آفت کش ها

سموم: کلره – فسفره – کاربامات ها – پایروتیروئید

سم را چگونه و کجا باید نگهداری کرد ؟ – توصیه مواد ایمنی مواد شوینده

MSDS  ها شامل : هويت ماده شيميايي – تركيب يا اطلاعات مربوط به اجزاء سازنده آن-  آشنايي با خطرات احتمالي-   اقدامات اوليه اورژانسي-   اقدامات اوليه در مواجهه با حريق-   اقدامات اوليه در صورت ريختن اتفاقي ماده شميايي-  شيوه صحيح حمل و نقل و نگهداري-  روشهاي مهاركردن سرايت آن/ محافظت افراد در برابر ماده شيميايي- خواص فيزيكي و شيميايي-  پايداري و واكنش پذيري-  اطلاعات سميت ماده شيميايي-  اطلاعات اكولوژيكي-  اصول صحيح معدوم كردن پسماندهاي آن-  اطلاعات الزم در مورد جابجا كردن آن

MSDS حشره کش بندیوکارب –لامباداسیها لوترین –سایپرمترین – پرمترین

آّب اکسیژنه – محلول فرم آلدئید – اسید سیتریک – اسید استیک – محلول دکونکس

محلول گلوتارآلدئید – محلول اتانول – محلول بتادین – محلول هیپوکلریت سدیم

 محلولهای ظهور و ثبوت در رادیوگرافی devalex – محلول ثبوت فیلم رادیوگرافی Fixaplus

 

شناخت رابطه سميت وخطر و ايمني مواد شيميايي

 استاندارد شماره ۲۹CFR 1910.1200 براي حفاظت شاغليني كه با مواد شيميايي سروكار دارند در نظر گرفته 

استاندارد مواجهه با مواد شيميايي OSHA از ۵ عنصر كليدي تشكيل شده است

فهرست مواد / برگه اطلاعات ايمني مواد /  برچسب گذاري / تهيه و نوشتن برنامه

اصطلاحات كليدي برچسب ها : احتياط  / مخاطره متوسط/ هشدار / خطر/ مخاطره شديد/ مخاطره اصلي

طرح برچسب ها- لوزي خطر/  طبقه بندي خطرات مواد شیمیایی : خطرات اشتعال پذيري / خطرات بهداشتي / خطرات واكنش پذيري / خطرات ويژه

MSDS چيست؟ / كار با موادي كه علامت آتش دارند / موادي كه علامت انفجار دارند

رابطه سميت وخطر / رابطه سميت و دوز / سميت بالا، دوز پايين / سميت پايين، دوزبالا

 پتانسيل خطر مواد شیمیایی / علايم خطرات بهداشتي / ايمني مواد شيميايي Chemical safety

اقدامات پيشگيرانه كنترل خطرات بهداشتي و فيزيكي مواد شيميايي / نگاهي به لوزي خطرات مواد شيميايي

 لوزي خطر مواد شيميايي استاندارد NFPA /  مفهوم عبارت ”سند قانوني“ چيست ؟ 

اشتباهات رايج در برخورد با مواد شيميايي / اهميت بهداشت در محيط كار و تاثير آن بر خانواده

دسته بندي عوامل محيطي بر اساس حالت / دسته بندي عوامل محيطي بر اساس اثرات فيزيولوژيكي

چه گروه هاي مواد شیمیایی بيشتر سرطانزا هستند ؟ / كابينتهاي ايمني بيوشيميايي

 اصول نگهداري ايمن مواد شيميايي (بخش عمومي) / اصول انبارش مواد شيميايي

چهار كلاس مواد بيوشيميايي :

  • BSL1 – موادي كه به عنوان بيماري زا در بزرگسالان سالم شناخته نمي شوند
  • BSL 2 – بيماري زا. خطر از طريق صدمات پوستي ، بلعيدن يا اعضاي گوارشي منتقل مي شود
  • BSL 3 – عوامل طبيعي يا خارجي كه توانايي انتقال آئروسل را دارند. عواقب آن ممكن است كشنده باشد
  • BSL 4- عوامل خارجي خطرناك و موجب بيماري هاي كشنده ، آلودگي هاي آزمايشگاهي منتقله به شكل آئروسل يا عوامل مرتبط با آنها كه داراي ريسك انتقال نامشخص هستند

ویرایش پنجم روشهای نمونه برداری و آنالیز NIOSH

لیست مواد : 

اسید استیک، وینیل استر؛ اسید استیک، اتنیل استر ؛ وینیل منومر؛ اتانوئات اتیلن؛ اتنیل استات ؛

منومر وینیل استات. اتانوئات وینیل سیاه و سفید استیلن؛ کربن آمورف؛ مایعات برش فلز (MWF)،

مایعات حذف فلز، مایعات ماشینکاری، روغن های معدنی، مایعات مستقیم، مایعات محلول در آب،

مایعات مصنوعی و مایعات نیمه سنتتیک کادمیوم آلومینیوم فسفر سرب ایتریم استرانسیوم لیتیوم

کلسیم آنتیموان روی تلوریوم پلاتین

 آرسنیک منیزیم کروم زیرکونیوم تالیم پتاسیم   باریم کبالت قلع منگنز سلنیوم

 مس بریلیم تیتانیوم مولیبدن نقره آهن بور وانادیوم نیکل سدیم

کادمیوم آلومینیوم مولیبدن آهن سلنیوم تیتانیوم کلسیم آرسنیک منجر نیکل سدیم وانادیوم باریم کروم

لیتیوم استرانسیوم فسفر ایتریم بریلیوم کبالت منیزیم تلوریوم پلاتین بور روی منگنز مس زیرکونیم تالیم پتاسیم

لیتیوم وانادیوم قلع فسفر فلز بریلیم هیدروژن فلوراید؛ اسید هیدروفلوریک؛ فلورید سدیم

هیدروکلراید: اسید هیدروکلریک، اسید نمک، اسید muriatic؛ HBR: هیدروبرومیک اسید؛

HNO3: اسید دارای ازت H2 SO4: سولفات هیدروژن، روغن از سولفات؛ H3 PO4: اسید ارتو فسفریک

متیل، فنیل متان، تولوئن ،  متیل بنزون ،گرد و غبار مزاحم؛ (PNOS)

کتون دی متیل؛ پروپانون؛ پروپان کتون؛ فرمالدئید دی متیل؛ اترپیرواستیک -بتنن؛ متیل استون، بوتان ؛

اکسو بوتان ؛ اسید Trichloroethanoic، استوcaustin  ، اسید β-Bromopropionic؛ carboxyethylbromide