مقررات كار با پرتو درصنعت

299 بازدید

طبقه بندی نواحی كار با پرتو

آستانه بررسی -  آستانه اقدام

 محل نگهداري چشمه های پرتوزا

معيارها و توصيه های حفاظت در برابر اشعه در صنايع

 معيارها و توصيه های حفاظت در برابر اشعه در پرتونگاری صنعتی

محاسبه فواصل نواحی كار

ضوابط اتاق ثابت

ضوابط اتاق نيمه ثابت

مقررات سايت باز

ضوابط حمل و نقل دوربين های راديوگرافی

اماكن و دفعات مونيتورينگ


ادامه مطلب

دزیمتری پرتو و انواع آن

2349 بازدید

دزیمتر فردی / دزیمتر محیطی / استفاده از دزیمتر های فردی و انگشتی TLD

دزیمتر قلمی / روش ثبت دز دریافتی / فرم ثبت دز ماهانه / فیلم بج  film badge

شماره های روی فیلم 8 رقمی است. چهار رقم اول سمت چپ، معرف شماره اشتراک مرکز،

2رقم بعدی نوبت ارسال فیلم بج و 2 رقم آخر سمت راست شماره پرسنلی پرتوکار است.   

دوزیمتری ترمولومیسانس TLD   / نظریه ساده   TLD  / دزیمتری با فیلم عکاسی

آشکارسازهای سنتیالسیون  / دوزیمتری پرتو توسط کالریمتر

کالریمترها از نظر اندازه گیری به دو نوع هم دما - ایزوترم - و غیر هم دما تقسیم می شوند

ادامه مطلب
OHS

استانداردها و واحدها پرتو گیری در رادیولوژِِی

1089 بازدید

كميت ها و واحد هاي معمول درراديولوژي:

پرتودهي Exposure - دوز جذبي Absorbed Dose   -  دوز معادل  Equivalent Dose

مكاني های پرتو يونساز :   الف ) ناحیه تحت کنترل   ب  )  ناحیه بدون کنترل  

Maximum  Permissible  Dose  M PD

حداكثر دوز مجاز  2rem  /  بار كار هفتگي در مواجهه با پرتو Weekly  work  Load

 فاكتور استفاده   user factor / فرمول محاسبه براي ضخامت سرب

فاكتوراشغال (T) نشان دهنده ميزان اشغال يك ناحيه توسط افراد است.

عوامل موثر برحساسيت پرتوي :

عوامل فیزیکی : Dose – LET – RBE - Fractionation (تقطيع دوز) – Dose Rate

عوامل بيولوژيكي : اكسيژن - recovery (بهبودی) - جنس  – سن   Age - مواد شیمیایی

محاسبه RBE  تأثير نسبی بيولوژيكي - ابتلا به انواع بيماريهاي بدخيم در پرتوگیری

پرتوهاي يونساز وحاملگي - تخمين دوز جنين براساس جدول - آثار پرتوهاي يونساز


ادامه مطلب
OHS

محاسبات روشنایی با نرم افزارها و ویژگی های لامپ ها

5063 بازدید

تعریف و ماهیت نور، پدیدۀ جذب، عبور وانعکاس نور، شدت روشنایی، شدت نور ، خیرگی

خصوصیات تشعشعات نوری ، بهره نوری و درخشندگی ضریب کل افت نور LLF ضریب بهرۀ روشنایی CU

کار با دسـتگاه لوکـس متر - توزیع شدت نورمنحنی پخش نور IDC- انواع پخش نور در چراغ ها

نحوه قرائت CU مقدار از جدول - نرم افزار Photometric Viewer برای مشاهده cu

ضریب یکنواختی آزادراه و بزرگراه - مفهوم رقم اول و دوم در IP- علایم هشداردهنده بر روی لامپ ها

كد بین المللی لامپ های سديم – جیوه ای – هالوژن – متال هالید - ساختمان و طرز کار led

محاسبه روشنایی داخلی با نرم افزار  DIALUX – بهینه سازی و کنترل روشنایی داخلی

محاسبه روشنایی خارجی - نورافکن واگرا وهمگر - منابع نور لامپها  - انواع لامپهای تخلیه در گاز

ایگناتور و بالاست - لامپ سدیم - لامپ جیوهای -لامپ متال هالید - لامپ نئون - مقایسه لامپها

تابلوهای برق ساختمان : کلید  MCB- نقشه تابلوی تقسیم واحد - کلید  RCCB

نقشه کشی برق ساختمان به کمک رایانه : علایم مورد استفاده در نقشه کشی ساختمان

آشنایی با محیط اتوکد – طراحی پلان روشنایی


ادامه مطلب
OHS

پاورپوینت آموزش به كاركنان در مواجهه با گرما

418 بازدید

بيماري ناشي از گرما / كجا بيماري ناشي از گرما اتفاق مي افتد؟

فاكتورهاي محيطي كه در ريسك بيماري ناشي از گرما دخالت دارند.

مثالي از فعاليتهابار كاري -  انواع کار / انواع بيماريهاي ناشي از گرما

فاكتورهاي فردي كه شما را در برابر بيماريهاي ناشي از گرما مستعدتر مي كند

برخي داروها مي تواند شما را نسبت به اثرات گرما  حساس تربسازد

نكات مفيد براي كار كردن تيزهوشانه درگرما

بيماريهاي ناشي از گرما:علائم،نشانه ها و عكس العملها


ادامه مطلب
OHS

مقادیر حد تماس شغلی مواجهه دست بازو با ارتعاش در هریک از جهات x y z

دسته بندی: عوامل فیزیکی, صدا,
544 بازدید

مقادیر حد تماس شغلی مواجهه دست بازو با ارتعاش در هریک از جهات x y z

مقدار شتاب rms  غالب در فرکانس موثر که نباید از ak  و akeg تجاوز کند

اندازه گیری ارتعاش بر اساس استاندارد iso 5349  و ansi s3.43  انجام گیرد.

اندازه گیری ارتعاش در گستره فرکانسی 5 تا 1500 هرتز

مقادیر راهنما در کنترل مواجهه با ارتعاش در سیستم بیومکانیک

شکل حدود شتاب طولی بر حسب فرکانس و زمان تماس

حدود شتاب عرضی بر اساس فرکانس و زمان تماس

سنجش ارتعاش تمام بدن مطابق با استاندارد iso 2631 و ansi s3.18

حد تماس شغلی برای ضرایب قله ( نسبت شتاب قله peak  به شتاب موثر rms )

معادله کل شتاب موثر rms  وزن یافته برای هریک از محورها / محاسبه بر اساس اصل توان 4

اندازه گیری و ارزیابی ارتعاش / اجزای دستگاه ارتعاش سنج / استاندارد ارتعاش دستگاه

اصول پیشگیری از اثرات ارتعاش


ادامه مطلب
OHS

اثرات و عوارض ارتعاش

دسته بندی: عوامل فیزیکی, صدا,
1023 بازدید

ارتعاش دست و بازو HVAS چیست؟ / عوارض ارتعاش دست و بازو چیست؟

عوارض تونل کارپال مچ carpal tunnel syndrome

راه های ورود ارتعاش به بدن :

تمام بدن: whole body vibration / دست و بازو:hand arm vibration

سایر اثرات ارتعاش تمام بدن عبارتند از: خستگی-تحریک پذیری- نا توانی جنسی

اختلالات گوارشی و کاهش قدرت بینایی

ضایعات استخوانی ناشی از ارتعاش / ضایعات مفصلی / ضایعات بافت های نرم/ بیماری رینولد


ادامه مطلب
OHS

دستورالعمل حفاظت و ایمنی درمقابل پرتو

1338 بازدید

تعاریف : راد (Rad) - دز  R.B.E - رم‌  Rem - پرتوگیري شغلی - اصل ALARA

دز متوسط‌ پرتوگيري‌ سالانه‌ براي‌ تمام‌ بدن‌ - دز جذب‌ شده‌ در تمام‌ بدن‌ در هر هفته‌

مقررات‌ اختصاصي‌  چشمه‌هاي‌ بسته‌ و مولدهاي‌ پرتوهاي‌ يونساز

تقسیم بندی نواحی عملیات : ناحيه ممنوعه - ناحيه كنترل شده - ناحيه آزاد

فرمول محاسبه مناطق عملیات رادیوگرافی / راديو گرافي‌ با اشعه‌ ايكس‌

 حفاظت‌ لامپ‌هاي‌ اشعه‌ ايكس / دستگاه‌هاي‌ پراش‌  (Difraction)  اشعه‌ ايكس‌ 

اثرات بيولوژيكي تشعشع مواد راديواكتيو / روشهاي تقليل مقدار تماس با اشعه

طبقه‌ بندي‌ راديوايزوتوپ‌ها بر حسب‌ ميزان‌ سميّت‌ / طبقه‌بندي‌ كارگاه‌ها در مواجه با پرتو

حفاظ گذاري در برابر پرتوهاي بتا  - حفاظ گذاري در مقابل پرتوهاي گاما

حفاظ گذاري در برابر ذرات نوترونی -  نصب تجهیزات اعلام خطر پرتو

تجهیزات مورد استفاده در پرتونگاری :

آشکارسازهای پرتو: دزیمتر قلمی یا فردی دیجیتالی - گایگر جیبی -  TLD

کلیماتور - دوربین پرتونگاری : دوربین XRY    - دوربین گاما


ادامه مطلب
OHS