گند زدا و ضد عفوني كننده ها:

سپتي سيدين پي سي – سپتي پرب –  سپتي سيدين توربو  – سايا سپت اچ آي

سپتي ژل – پرسيدين آر يو –  پرسيدين يك درصد –  سايا سپت اچپي  –  سپتي سورفيس

پرسيدين سه درصد – فرمالدئيد – هيپو كلريت سديم  –  الكل – محلول بتادين

 مواد پاك كننده:

رخشا-  پور رختشويي دستي –  مايع جرم گيري- اسپري خوشبو كننده هوا –  مايع دستشويي

 سموم:

  پرمترين ( آمبوش  ) –  سيپرومترين- دورسبان-  موش كش ضربه و فاكورات-  كلرت

فایل حاوی مشخصات ماده شيميايي – كاربرد ماده شيميايي – خطرات احتمالي

خواص فيزيكي و شيميايي – كمكهاي اوليه – حمل و نقل ، نگهداري وايمني

 اطلاعات زيست محيطي – دستورالعمل مصرف